A történelem megelevenedik

2015.02.25 12:13

A 2008-as Szent László Király Ünnepe, Történelmi Karnevál illetve Vármegyei Seregszemle helyszínei elevenednek meg Nagy Géza grafikáin.

 

H E L Y S Z Í N E K

 

Váralja ~ Suburbium

         

Hajókikötő: A vár egykori vízikapuja, itt kötnek ki a Tokaj felől hajóval érkező vendégek. Egész nap tiszai hajókázás, amely ritka élmény a környező nagyvárosokból érkező szárazföldieknek.

 

Szúnyogos: A helybeliek által csak „szúnyogosként” emlegetett parti büfé árnyas fái alatt hűsölve ehetünk-ihatunk. Figyelem! A bozótos a bodrogközi martalócok kedvelt búvóhelye! Portyázó csapatukat szőrös maskarájukról ismerhetjük fel. Időnként feltűnnek a vásár forgatagában is, ha valaki netalán fosztogatni látja őket, értesítse a Király katonáit.                       

 

Vásártér: A Tisza fövenyén szépséges lovak és fogatok pompáznak. A hagyományos László napi lovasnap versenyzői az itt kialakított lovaspályán mérik össze lovastudományukat.

 

Bazársor: Nem lehet „búcsút” tartani vándor árusok nélkül. A műanyagkardtól a similabdáig itt minden haszontalanságot megvásárolhatunk gyermekeinknek. Itt áll a gumivár is, az ugri-bugrik legnagyobb örömére.

 

Városkapuk  ~ Via Civitas

A városba be és kivezető út végeit éjszakára sorompóval zárták, s napközben is ellenőrizték a rajta áthaladó forgalmat. A várnegyedet szárazárok vette körül, amelynek nyomai a Mudrány kúria mögött a mai napig láthatóak.

A kapukat városi poroszlók őrzik, a királyi vámszedő bódéjánál kell leróni járandóságunkat: A belépésre jogosító és emlékbe hazavihető királyi pecsét mellé kóstolójegyet is kapunk!

                                     

Mudrány Kúria  ~ Residentionalis Ház

A XVIII. Századi nemesi lakban a nyíregyházi Jósa András Múzeum képző és iparművészeti gyűjteményének darabjai enteriőrszerűen mutatják be a vármegyei nemesség hajdanvolt életét. Igazi különlegessége az a mennyezeti freskó együttes, mely a hun-magyar történet legjelentősebb személyiségeinek képmásait mutatja meg. Szent László is közöttük tündököl! Itt született Móricz Zsigmond „Ebéd” című novellája, amely a régi lakomákat idézi írói bravúrjával.

 

A Földvár ~ Castra du Zabolts

Szobortér: A honfoglalás-kori vár bejáratánál áll Szabolcs vezér szobra, Győrfi Sándor alkotása. Ünnepi megemlékezések és az íjászversenyek megnyitó ceremóniáinak tere.

 

A vár: Ezer év elmúltával is állnak impozáns méretű, 20 méter magas falai. 800 méter hosszúságú sáncainak háromszögletű terében hagyományőrző katonai tábor épül. Jurtával, lovaskarámmal. Itt zajlik szombaton az íjászverseny, ahol László király nagydíjáért az íjfeszítő szittyákkal összemérik tudásukat a nyugati harcmodort képviselő „long-bow” mesterei. Az íjászat kipróbálásán túl, lóra is pattanhatunk.

 

A várhíd: A földvárat a keleti oldalon vizesárok választotta el a szárazföldtől, amelynek egy feltárt szakaszát itt szemlélhetjük meg. A várat a várnegyeddel összekötő hídon vonulnak a lovagok, gyalogos és lovasíjászok a királyi páholy előtti küzdőtérre.

 

Sólyomliget

A vár nyugati oldala és a „Morotva Természetvédelmi Terület” között hagyományőrző fogadóbázist alakít ki a terület tulajdonosa. A lovasturizmus eleddig hiányzó infrastrukturális hátterét pótolja a lovaskarám, a nélkülözhetetlen etető és itató hellyel.

 

Templomtér ~          

A templom előtti téren áll szent László király mellszobra, mely a győri székesegyházban őrzött ereklyetartó herma parafrázisa. Varga Imre szobrászművész alkotása.

 

Füvészkert:   Egy XVI. Századi füveskönyv említi először a középkori nép pestis elleni gyógyfüvét: Szent László füvét. A legenda szerint, a király kilőtt nyílvesszője mutatta meg a nemes gyógynövényt. A templom füveskertjében virágok, bio - zöldségek, gyümölcsök, és persze gyógynövények kiállítása és vására várja a látogatókat.

                                              

Református Templom ~ Ecclesia Parochialis

A szent István királyunk által alapított szabolcsi Szűz Mária monostor a XIII. századik volt a vármegye főegyháza, esperesi székhelye. Az eredetileg háromhajós Árpád-kori bazilika a Tiszántúl legősibb műemléktemploma. Történelmi falai között zajlik majd az ökomenikus Istentisztelet, az 1092-es zsinat és országgyűlés újult életre keltése, itt őrzi majd a Koronaőrség a Magyar Szent Korona hiteles másolatát, melyet mindenki megtekinthet a rendezvény ideje alatt.

                                     

Szent Mihály emlékpont ~ Ecclesia Baptimalis

Az Árpád kori megyeszékhely másik egyháza nem érhette meg a XXI. Századot. Az emlékpont a Szent Mihály tiszteletére szentelt Keresztelő Egyháznak , az Ecclesia Baptimalisnak állít emléket. A felavatásra kerülő dombormű a Szent Koronán szereplő Mihály arkangyalt mintázza, alkotója Nagy Géza helyi képzőművész.

 

Nyitott Porta ~ Szatmári Bátyámék Bögrecsárdája

Kukkantsunk be a takaros kis parasztház udvarára! A betérő vándor, jó falusi szokás szerint a harapnivaló mellé valódi szabolcsi pálinkát kortyolhat. A házi, a háznál az igazi! Gazduram fuvolaművész leánya házimuzsikával lepi meg a vendégeket.

 

Piactér ~ Öreg Város Vására

Szent László éppen itt, Szabolcson szabályozta törvényileg a vásárok megtartásának rendjét: A vásárokon árgus szemekkel figyelik az alkut a királyi vámosok, ha az adás - vétel vásáron kívül történik, mid az eladó, mind a vevő, de még a tanúk is életükkel fizettek. De az engedékeny, szemet hunyó vámos sem kerülhette el a kötelet!

 

Mesteremberek: A piactér a míves portékáké! A városi mesteremberek kézműves és népművészeti alkotásai között válogathat ki-ki kedvére való vásárfiát. Ötvös, kovács, fafaragó és íjkészítő mesterek mutatják meg tudományukat. (egységes stílusú, középkori sátrak várják a kézműveseket.)

 

Borászok és borlovagok: „Vinum regum - Rex vinorum”  A borok királya, a királyok bora – dicsőíti a mondás Tokaj hegyalja zamatos borait. Tokaji borászok adnak kóstolót a hegy levéből. Egy pohár tokajival üljünk föl a vár tetejére, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a „nagykopaszra” és a zempléni hegyekre!

 

Lacikonyhák és lacipecsenyék: A népnyelv így nevezi a vásárok közkedvelt csemegéit, az ínycsiklandozó frissensülteket. Őfelsége biztosan nem veszi felségsértésnek, ha megkóstolják a laci - pecsenyéket. A főzőverseny résztvevőinek „halat, vadat, s mi jó falat” kell grilleznie vagy sütnie.

 

Tomory Kastély ~ Apródok Udvara

A szabolcsi nemesi kúriát annak a Tomory érseknek a leszármazottai építették, aki a mohácsi csatában a magyar sereg fővezéreként lelte hősi halálát. A jelenleg óvodaként működő XVIII. Századi udvarház kertjében rendezzük be a „játszósarkot”.

 Az „Apródok Udvarában” a királyi nevelők kézműves foglalkozással, tánctanítással, muzsikaszóval gondoskodnak csemetéinkről. A legbátrabbak játékos vitézi próba után, elnyerhetik a király apródja címet!

 

Királyi páholy ~ Várszínpad

A szabolcsi szabadtéri színpad erre az alkalomra Őfelsége és kíséretének díszes páholyává változik. Innen hirdeti ki Szent László király I. törvénykönyvét. A páholy előtti színpadon mutatkoznak be a viadalok résztvevői, s itt adja át uralkodónk a győzteseknek járó díjakat és kitűntető címeket. Énekesek és táncosok előadása oldja a küzdőtéren zajló kemény erőpróbák feszültségét.

 

Küzdőtér ~ Castra Militaria

A harcosok tere: lesz itt íjászbemutató, látunk vágtató lovaik hátáról nyilazó szilaj magyart, pallosával hadakozó hospes lovagot némethonból, de szurkolóik is itt buzdíthatják a „vármegyei Seregszemle” bajvívó vitézeit. A vitézi játék bajnokait a tömeg éljenzése kíséri a vitézségéről messze földön híres lovagkirályunk elébe.

       

Várkarám ~ Állatsimogató

 A vármegye fontos intézményei között szerepelt a váristálló, királyi rendeletre itt őrizték a lefoglalt vagy elkóborolt lábas jószágokat. Most háziállatokat nézhetünk meg a karámban, a szelídebbjét a gyerekek meg is simogathatják.

 

Borzongató

László király törvénykönyve a tyúknál nagyobb érték eltulajdonítóját kötél általi halálra ítélte! Bitófa emlékeztet a vármegyei börtönépületre, a törvény ellen vétő minden rendű és rangú gazfickó vesztőhelyére.

Csak erős idegzetűeknek! A büntetés elkerülésének legbiztosabb módja, ha még a köszönést is visszaadjuk!

     

Szabolcskerámia Manufaktúra

Szabolcson élő művészemberek rendezték be a Szabolcsvezér úti parasztházban hagyományőrző kézműves műhelyüket. A professzionális kerámia és tűzzománc kemencékkel felszerelt porta különleges termékei a történelmi magyar ornamentikát felelevenítő nyomatok és domborművek, az egyedi kézi formázású kályhacsempék.

 A rendezvény alkalmával felköltöznek a várnegyedbe, s a Tomory kastély mellett rendezik be alkalmi műhelyüket.

Elérhetőség

Szabolcsi Földvár szabolcsfoldvar@gmail.com